Båtplatser i Ekenäs

Kommunens båtplatser

I Ekenäs finns en allmän båthamn där platserna administreras av Kalmar Kommun. Mer information finns på kommunens hemsida: Båtplatser – Kalmar

Lokal kontakt i klubben är Per-Åke Magnusson

Kommunens båtplatser i Ekenäs

– Båtägare förtöjer med eget material, på anvisad plats och på eget ansvar. Förtöj väl, också av hänsyn till närliggande båtar.

Klubbryggan

Båtklubben äger också en brygga längre in i viken avsedd för klubbens medlemmar. Bryggan har varierande vattendjup och en båtplats kostar per säsong 1300kr för större och 1000kr för mindre båtar.

Denna brygga har byggts av och tillhört Lunds Båtbyggeri. Nu ägs den av Ekenäs Båtklubb som hyr ut båtplatser till medlemmar i föreningen.

– Kontrollera förtöjningarna vid hårt väder.

– Håll snyggt på och i anslutning till bryggan. Lämna inte materiel liggande på bryggan. Soptunna finns vid klubbhuset.

Ansvarig för klubbens bryggsektion är Mikael Öhrnberg

Kontakt:

+46761908553

eller maila: ohrnbergm@gmail.com