Bli medlem!

Du behöver inte ha båt för att var medlem i Ekenäs Båtklubb!

Vi har drygt 160 medlemmar och många Ekenäsbor är med och håller kustlandskapet levande. Vi har mycket trevligt på gemensamma arrangemang och fester och många hyr också klubblokalen för egna sammankomster. En fest i helgen och medlemsavgiften är insparad!

Även om vår verksamhet huvudsakligen riktar sig mot båtlivet kan vi behöva ditt stöd. Vårt arbete med att bevara bryggor och båtar är helt ideellt och stärker upplevelsen av det Ekenäs är bäst på, närheten till sjön!

Vår ungdomsverksmhet har också genom åren gett många unga en härlig upplevelse och kunskap att hantera en båt!

KOM MED I GÄNGET, DU OCKSÅ!

Du kanske känner igen någon i funktionärslistan annars är väl kassören Per Svensson eller ordförande Per-Åke Magnusson de som blir gladast när en ny medlem hör av sig!

P.S. Medlemsavgiften är 160kr per år och 40kr för familjemedlem
Bankgiro:  5884 –1412