Välkommen till Ekenäs båtklubb!

Vi vill vara en samlande resurs i samhället och arbetar särskilt med att främja det lokala båtlivet. Med ett gott medlemsstöd får vi möjlighet att utveckla servicen till båtägarna såväl genom eget arbete som genom påverkan på myndigheter och politiska nämnder.

Ekenäs Båtklubb svarar för skötseln av hamnområdet i Ekenäs. I hamnen finns 36 båtplatser varav 4 är permanenta gästplatser. Båtklubben äger också en brygga längre in i viken med 30-talet båtplatser för klubbens medlemmar.

I klubbhuset tillhandahålls dusch och toaletter också för gästande båtar och husvagnar/-bilar. Med en fantastisk utsikt, stora utrymmen inne och på verandan och ett bra kök är det populärt att hyra klubbhuset för fester.

I samarbete med Ekenäs Varv arrangeras varje år sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar.

Ungdomssektionen håller seglingsutbildning i klubbens Optimistjollar varje sommar veckan före midsommar.

Den traditionella Ekenässeglingen, ett öppet klubbmästerskap för lotsbåtar, arrangeras första eller andra lördagen i augusti. Kappseglingen är öppen också för övriga båtar, inklusive optimistjollar som dock seglar en kortare bana inomskärs.