Om Ekenäs historia och idag

Ekenäs, som ligger ca 3 landmil söder om Kalmar, är ursprungligen ett gammalt skutsamhälle med vackra trähus med många vackra grindar. Många hus är sommarbostäder, men det blir fler och fler åretruntboende i Ekenäs. Fortfarande idag finns det två verksamma varv i samhället, Ekenäs Varv samt Lunds Båtbyggeri.

Ekenäs växte snabbt upp under senare hälften av 1800-talet och samhället fick redan från början den långsträckta form det har idag, i huvudsak längs med Ekenäsgatan. Bebyggelsen består av en blandning av små stugor, större bostadshus byggda av skeppare samt de stora villorna som byggdes av de största handelsidkarna samt sjökaptenerna. Husen är belägna på förhållandevis stora tomter.

I Ekenäs fanns under slutet av 1800-talet fem handelsbodar, tre bryggerier, ett par skomakerier, skrädderi, sömmerskor, bageri, urmakeri, ett litet jordbruk, skeppsbyggeri och smedjor. Ekenäs var alltså ett blomstrande samhälle.

De flesta Ekenäsborna runt mitten av 1800-talet hade anknytning till sjöfarten, många arbetade inom tullväsendet. Deras uppgift var att patrullera Kalmarsund där det vid den tiden bedrevs en omfattande smuggelverksamhet. Det fanns också flera skeppare och sjömän i samhället. Det byggdes fraktskutor på Stångudden där badplatsen numera ligger. Detta var det första varvet på Ekenäs och den stora badbryggan står på stenkaren efter den gamla varvsbryggan.

I början av 1900-talet anlades Ekenäs Varv inne i viken vid hamnen. Där byggdes olika slags fartyg, bl a fraktskutor, fisketrålare och fritidsbåtar.

Mortorps sockenmagasin köptes och flyttades ner till hamnplanen i Ekenäs på 1870-talet och arrenderades ut till olika firmor. Under andra hälften av 1900-talet var magasinet militärt förråd innan det såldes till Kalmar Kommun. Numera ägs byggnaden av Södermöre Hembygdsförening.

Någon kilometer norr om Ekenäs låg fram till 1940-talet Ekenäs Brunn. Det var en stor anläggning med brunnshotell, varm- och kallbadhus samt paviljonger. Under storhetstiden i slutet av 1800-talet hade Ekenäs brunn omkring 500 gäster per säsong och en stor del av dessa bodde i Ekenäs. Idag finns tyvärr inget kvar av anläggningen vid Ekenäs Brunn.

När järnvägen anlades och ersatte sjöfarten i början på 1900-talet förlorade Ekenäs sin betydelse som fraktort. Flera av husen blev sommarbostäder vid början av 1900-talet.

Källa: Kulturmiljöprogram för Kalmar Kommun, Landsbygden